Návštěvní řád Forum Romanum Wellness

Návštěvní řád Forum Romanum Wellness

1. Forum Romanum Wellness je bezplavková zóna. Po vstupu do Wellness odložte veškeré svršky
v šatně nebo přihrádkách. V celém prostoru se pohybujete pouze v zástěře nebo prostěradle.

2. Vstup do Forum Romanum Wellness je povolen dětem od 15 let. Pro děti je zřízeno dětské
saunování pouze v neděli od 11:30 do 13:30. Určeno pro děti v doprovodu rodičů.

3. Návštěvník Wellness je povinen dodržovat „návštěvní řád“ a dbát na pokyny pracovníků obsluhy.

4. V průběhu pobytu ve Wellness je návštěvník povinen dbát na dodržování hygieny a používání
prostěradel / ručníků.

5. Každý návštěvník je z hygienických důvodů povinen se po vstupu do Wellness v prostorách sprch
důkladně umýt mýdlem bez plavek.

6. V prostorách suchých saun (finská sauna, biosauna a infrasauna) je potřeba používat k podložení
celého těla včetně chodidel prostěradlo, které je poskytnuto každému návštěvníkovi.

7. Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují po mokré dlažbě, včetně schodišť, je třeba dbát
zvýšené opatrnosti. Hrozí nebezpečí uklouznutí a případného úrazu.

8. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát zásad mravnosti a slušnosti a neobtěžovat svým chováním
ostatní návštěvníky.

9. Prohřívárny a další procedury jsou určeny zdravým osobám a každý návštěvník do nich vstupuje
na vlastní odpovědnost.

10. Osoby trpící cévními a srdečními nemocemi mohou používat Wellness zóny po odborné poradě
s lékařem.

11. Ve Wellness zóně je povoleno konzumovat zde zakoupené nápoje a potraviny.

12. Ve všech prostorách je ZÁKAZ KOUŘENÍ.

13. Kapacita Forum Romanum Wellness je omezena, po naplnění kapacity je vedoucí Wellness
oprávněn omezit vstup do Wellness zóny.

14. Návštěvník nesmí svévolně přemisťovat zařízení, nábytek a manipulovat s provozně technickým
zařízením.

15. V případě, že návštěvník neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků Wellness, může být
vykázán bez nároku na vrácení vstupného. V krajním případě, podle povahy přestupku, může
odpovědná osoba Wellness požádat o zakročení Policie ČR.

Návštěvní řád nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Datum vydání: 25.1.2017
Provozovatel: ŽS REAL, a.s.
Provozní a obchodní ředitel: Petr Pavlacký
Sídlo společnosti: Pasohlávky č. ev. 110, Pasohlávky 691 22
IČ: 253 34 271
Zapsaná v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl B, vložka 2298
Adresa provozovny: AQUALAND MORAVIA Pasohlávky
Pasohlávky č. ev. 110, Pasohlávky 691 22

Váš email zpracováváme dle pravidel GDPR po dobu 5 let.Souhlas můžete XXXXXXXXXXXXX kdykoli odvolat. Informace na: gdpr@aqualand-moravia.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací