Návštěvní řád Forum Romanum Wellness

Návštěvní řád Forum Romanum Wellness

 1. Forum Romanum Wellness je bezplavková zóna. Po vstupu do wellness odložte veškeré svršky v šatně nebo přihrádkách. V celém prostoru se pohybujete pouze v zástěře nebo prostěradle.
 2.  Vstup do Forum Romanum Wellness je povolen dětem od 15 let.
 3.  Návštěvník Wellness je povinen dodržovat „návštěvní řád“ a dbát na pokyny pracovníků obsluhy.
 4.  V průběhu pobytu ve Wellness je návštěvník povinen  dbát na dodržování hygieny a používání prostěradel nebo ručníků.
 5. Každý návštěvník je z hygienických důvodů povinen se po vstupu do Wellness v prostorách sprch důkladně umýt mýdlem bez plavek.
 6. V prostorách suchých saun (finská, biosauny a infrasauna) je potřeba používat k podložení celého těla včetně chodidel prostěradlo, které je poskytnuto každému návštěvníkovi.
 7. Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují po mokré dlažbě, včetně schodišť, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Hrozí nebezpečí uklouznutí a případného úrazu.
 8. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát zásad mravnosti a slušnosti a neobtěžovat svým chováním ostatní návštěvníky.
 9. Prohřívárny a další procedury jsou určeny zdravým osobám a každý návštěvník do nich vstupuje na vlastní odpovědnost.
 10. Osoby trpící cévními a srdečními nemocemi mohou používat wellness zony po odborné poradě s lékařem.
 11. Ve wellness zoně není dovolena konzumace vlastních nápojů a potravin.
 12. Ve všech prostorách je ZÁKAZ KOUŘENÍ!
 13. Kapacita Forum Romanum Wellness je omezena, po naplnění kapacity je vedoucí Wellness oprávněn omezit  vstup do wellness zóny.
 14. Návštěvník nesmí svévolně přemisťovat zařízení, nábytek a manipulovat s provozně technickým zařízením.
 15. V případě, že návštěvník neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků Wellness, může být vykázán bez nároku na vrácení vstupného. V krajním případě, podle povahy přestupku, může odpovědná osoba Wellness požádat o zakročení Policie ČR.

Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies.

Více informací