Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, nejdéle však po dobu 6 měsíců od poskytnutí osobních údajů subjektem osobních údajů (uchazeč/ka).

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

  • na přístup k osobním údajům;
  • na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;
  • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně;
  • na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech;
  • na přenositelnost údajů;
  • vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno;
  • neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;
  • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů společností ŽS REAL, a.s., se sídlem Pasohlávky, č. ev. 110, 691 22 Pasohlávky, IČO: 253 34 271, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou B 2298, jsou dostupné zde: http://www.aqualand-moravia.cz/ochrana-osobnich-udaju1.

Váš email zpracováváme dle pravidel GDPR po dobu 5 let.Souhlas můžete XXXXXXXXXXXXX kdykoli odvolat. Informace na: gdpr@aqualand-moravia.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací