Pálava a okolí

Pálava a okolí

Pálava a okolí

V České republice nenajdete mnoho míst, která by se mohla pochlubit tak krásnou a rozmanitou přírodou a nevšední krajinou jako Pálava. Sluncem prozářená krajina, tvořená mírnými kopci a říčními údolími obklopenými divokou vegetací lužního lesa, které vévodí panorama bílých vápencových skal, byla již od doby kamenné domovem různých lidských komunit. Bohaté archeologické nálezy představují ojedinělé kulturní dědictví jižní Moravy a činí tím tuto oblast jednou z nejvýznamnějších v Evropě. 

Když k Pálavě a novomlýnským nádržím dorazíte, tak určitě musíte projít samotné Pavlovské vrchy, kde objevíte množství přírodních krás a malebných zákoutí. Našlapujte opatrně, potkáte tady totiž spousty vzácných a chráněných rostlin a také zvířat. Nejvyšší bod Děvín má sice jen 549 m.n.m., ale nad nížinatou krajinou působí monumentálně. Na vrcholu nejvyšší ho masivu Děvín se nachází vysílač, na jeho nižším vrcholu pak zřícenina hradu Děvičky. Na vrcholu Stolové hory se nachází Sirotčí hrádek. Na severním okraji Mikulova, na vrchu Turold, najdete jedinou přístupnou jeskyni v této oblasti - Na Turoldu. CHKO Pálava byla vyhlášena v roce 1976. Narazíte tady na spoustu vzácných ekosystémů, bohaté skalní, drnové a luční stepy, lesostepi, teplomilné doubravy nebo suťové lesy. V jižní části CHKO najdete i slanomilnou vegetaci Slanisko u Nesytu. Od roku 2003 je Pálava spolu s Lednicko-valtickým areálem a lužními lesy na soutoku Moravy a Dyje součástí Biosferické rezervace Dolní Morava.

Novomlýnské nádrže 

Za severní hranicí CHKO Pálava se nachází kaskáda tří vodních nádrží, které byly na dolním toku Dyje vybudovány v letech 1975 - 1989 na ploše 3 226 ha. Důvodem k jejich vybudování byla snaha zabránit případným povodním, slouží však také k chovu ryb, k rekreaci a provozování vodních sportů. 
Původně byl v místě nádrží překrásný lužní komplex, který byl stavbou vodních nádrží zničen. Příroda se sem alespoň částečně navrátila a střední Věstonická nádrž byla po několika letech vyhlášena za rezervaci.
Obdivovat zde můžete bohatou faunu a flóru. Komplex nádrží dnes díky své ploše a poloze představuje nejvýznamnější zimoviště pro některé severské druhy husí, kterých tu lze pozorovat až 30 tisíc kusů. K vidění tu je také několik desítek mořských orlů, kteří zde zimují.  V létě lze zahlédnout mnohé druhy bahňáků a elegantní bílé i červené volavky. V zimě tu lze pozorovat severské kachny, morčáky velké a bílé, hoholy severní, severské husy polní a běločelé. V jeho blízkosti se nachází další přírodní památka Betlém, která se v době napuštění střední nádrže stala významným útočištěm pro četné druhy, zejména obojživelníků, kteří migrovali ze zátopové oblasti. 
Horní (Mušovská) nádrž (Nové Mlýny I.) byla napuštěna v roce 1979 a zabírá plochu 531 ha. Tato nádrž nese jméno zaniklé obce Mušov, která se však nacházela v místě střední nádrže. Na severní straně Mušovské nádrže byl vybudován rekreační areál ATC Merkur Pasohlávky. Nad ním se zdvihá vrch Hradisko, kde byly objeveny zbytky římského osídlení z 2. století n.l..
Na území střední (Věstonické) nádrže (Nové Mlýny II.) byla roku 1994 vyhlášena přírodní rezervace Věstonická nádrž. Na jednom ze dvou ostrovů, které zde vznikly po napuštění nádrže, stojí zbytky kostela sv. Linharta, který byl součástí dnes již zatopené obce Mušov. Kostel je původně románská stavba z přelomu 12. a 13. století. Svou historickou i stavební hodnotou s románským jádrem a gotickou přestavbou se tak památka dodnes řadí k nejstarším kulturním památkám na jihu Moravy.
Druhý ostrov je archeologickou lokalitou, na níž bylo objeveno více než dva tisíce hrobů z období Velkomoravské říše.
Největší ze tří Novomlýnských nádrží je Dolní (Novomlýnská) nádrž (Nové Mlýny III.) s plochou 1 668 ha s maximální hloubkou 7,8m.


 

Související obrázky

    Váš email zpracováváme dle pravidel GDPR po dobu 5 let.Souhlas můžete XXXXXXXXXXXXX kdykoli odvolat. Informace na: gdpr@aqualand-moravia.cz

    Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

    Více informací