Návštěvní řád Forum Romanum Wellness a Wellness Pálava

Návštěvní řád Forum Romanum Wellness  a Wellness Pálava

Forum Romanum Wellness a Wellness Pálava (dále jen Wellness) je součástí areálu Aqualand Moravia. Platí zde všechna ustanovení návštěvního řádu Aquaparku. Kromě těch, která jsou níže specificky uvedena a upravena.

1. Návštěvník Wellness je povinen dodržovat návštěvní řád a dbát  pokynů pracovníků obsluhy.

2. Ve Wellness je zakázáno používat mobilní telefony, fotoaparáty nebo jakákoliv jiná záznamová zařízení.

3. Wellness je bezplavková zóna. Po vstupu do Wellness odložte veškeré svršky v šatně nebo přihrádkách. V celém prostoru wellness je návštěvníkům povoleno pohybovat se pouze v zástěře pro použití ve wellness nebo prostěradle. Není dovoleno vnášet do prostoru wellness tašky, batohy nebo podobné.

4. Vstup do Forum Romanum Wellness je povolen dětem od 150 cm a od 15 let. Pro děti mladší 15 let je zřízeno dětské saunování v předem oznámeném čase. Vstup na dětské saunování je možný pouze pro děti v doprovodu rodičů. Dospělým, kteří nedoprovází dítě nebude umožněn vstup.  

5. V průběhu pobytu ve Wellness je návštěvník povinen dbát na dodržování hygieny a používat prostěradlo / ručník. 

6. Každý návštěvník je z hygienických důvodů povinen se po vstupu do Wellness v prostorách sprch důkladně umýt bez plavek mýdlem.

7. V prostorách suchých saun (finská sauna, biosauna, infrasauna a tepidarium) je potřeba používat k podložení celého těla včetně chodidel prostěradlo, které je poskytnuto každému návštěvníkovi. Na vyžádání obdrží návštěvník drobnou pomůcku pro rozlišení přiděleného kusu prostěradla. V prostorách parních prohříváren (turecká, solná a aroma sauna, caldarium, laconium) je používání prostěradel zakázáno. Návštěvník je povinen v prostorách parních prohříváren saun po použití lavice tuto osprchovat vodou. Dále je možné v prostorách recepce wellness zakoupit jednorázový individuální podsedák pro potřeby použití v parních prohřívárnách saun

8. Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují včetně schodišť, je třeba dbát zvýšené opatrnosti z důvodu povahy zařízení. Hrozí nebezpečí uklouznutí a případného úrazu. 

9. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát zásad mravnosti a slušného chování a neobtěžovat svým chováním ostatní návštěvníky vč. hlasitého hovoru.

10. Lehátka slouží k odpočinku návštěvníků. Na lehátkách v době nepřítomnosti nesmí návštěvník zenechávat odložené osobní věci (ručník, osuška, župan apod.). K uložení osobních věcí slouží šatní skříňky nebo odkládací boxy. Provozovatel si vyhrazuje právo odložené věci blokující lehátka přemístit do vyhrazených odkládacích boxů.

11. V areálu Wellness je povoleno konzumovat pouze zde zakoupené jídlo a nápoje. Pro pitný režim jsou k dispozici k tomu určená pítka.

12. Sauny, prohřívárny a další procedury jsou určeny zdravým osobám a každý návštěvník do nich vstupuje na vlastní odpovědnost.

13. Ve všech prostorách Wellness vč. terasy a venkovního bazénu Lavatio Pool platí ZÁKAZ KOUŘENÍ vč. elektronických cigaret.

14. Kapacita Wellness je omezena, po naplnění kapacity je vedoucí směny oprávněn omezit vstup do Wellness.

15. Návštěvník nesmí svévolně přemisťovat zařízení, nábytek a manipulovat s provozně technickým zařízením. Nesmí vlévat vonné esence nebo jiné látky na topná tělesa nebo jinak měnit prostředí v saunách (vlhkost, teplota). 

16. V případě, že návštěvník neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků Wellness, může být vykázán bez nároku na vrácení vstupného. V krajním případě, podle povahy přestupku, může odpovědná osoba Wellness požádat o zakročení bezpečnostní služby nebo Policie ČR.


Návštěvní řád nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Datum vydání: 1. 1. 2019
Provozovatel: ŽS REAL, a.s.
Provozní a obchodní ředitel: Petr Pavlacký
Sídlo společnosti: Pasohlávky č. ev. 110, Pasohlávky 691 22
IČ: 253 34 271
Zapsaná v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl B, vložka 2298
Adresa provozovny: AQUALAND MORAVIA Pasohlávky
Pasohlávky č. ev. 110, Pasohlávky 691 22

Váš email zpracováváme dle pravidel GDPR po dobu 5 let.Souhlas můžete XXXXXXXXXXXXX kdykoli odvolat. Informace na: gdpr@aqualand-moravia.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací