default

7D kino

Kino, kde prší, fučí, sněží – Aneb vítejte v 7D kinu

Že vám zážitky v Aqualandu Moravia nestačily? Tak pak je pro vás připraveno 7D kino ještě před turnikety. Nasadit 3D brýle a jízda začíná. Nejen 3D obraz, ale také čekejte třeba oheň, vodu, vítr a další pohyby. Vybrat si přitom můžete z několika filmů. Je jen na vás, jestli chcete být uprostřed hororu nebo brázdit hory s tučňáky.

Stejně jako na některé tobogány musíte, i tady musíte být minimálně dva. Do kina mohou dospěláci a děti, které měří 100 centimetrů a výš. Lístek na jeden film vyjde je 99 korun. Kino žije od 12:00 do 21:00 hodin. Poslední film promítáme ve 20:45 hodin.


A teď se podíváme na provozní řád 7D kina Aqualandu Moravia

Platný od 19. 12. 2016

Základní informace

 1. Provozovatel 7D kina je společnost ŽS Real, a. s. sídlem v Pasohlávkách č. ev. 110, 691 22 Pasohlávky, IČO: 25334271, DIČ: CZ25334271, vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 2298. 
 2. Kino je způsobilé k promítání digitálních projekcí v technologii 7D.
 3. Kapacita sálu kina je 6 míst.
 4. Promítání filmu lze v minimálním počtu 2 osob.
 5. Vstup do kina je povolen osobám vyšším než 100 cm.
 6. Cena vstupného je dána platným ceníkem.
 7. Zakoupenou vstupenku je návštěvník povinen zkontrolovat ihned u pokladny, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují.
 8. Vstup do prostor kina je možný až po zakoupení platné vstupenky. 
 9. Provozní doba kina je od 12.00 do 21.00 hod., provozovatel kina si vyhrazuje právo na změnu provozní doby kina.
 10. Poslední vstup je možný ve 20.45 hod.
 11. Během projekce jsou použity světelné a vibrační efekty a proto se nedoporučuje návštěva kina, pokud jste v poslední době prodělali operaci, máte zdravotní problémy (s tlakem, se srdcem, s pohybovým aparátem), nebo v těhotenství.
 12. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníka kina. Neukáznění či podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na náhradu vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.
 13. Z hygienických důvodů je zakázáno do sálu kina vnášet a konzumovat vlastní občerstvení.
 14. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit a v hledišti používat mobilní telefon.
 15. Za nezletilé diváky kina, případně jimi způsobenou škodu, odpovídá jejich zákonný zástupce.
 16. Ve filmovém sále je na základě zákona o autorských právech zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy představení.
 17. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina.
 18. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení s provozním řádem kina. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit pouze provozovatel kina.

Bezpečnostní pokyny

 • Před začátkem promítaní si odložte všechny volné předměty (mobily, peněženky, brýle)
 • Vyberte si volnou sedačku a připoutejte se
 • Nasaďte si brýle, které obdržíte od obsluhy
 • Uvolněte se a užívejte si krásný zážitek
 • Po skončení promítání se odpoutejte
 • Vraťte brýle obsluze a opusťte kinosál

V průběhu projekce je zakázané opouštět sedačku, házet libovolné předměty, jíst, pít, kouřit, pořizovat audiovizuální záznamy. Provozovatel kina nenese žádnou odpovědnost za nehody, zranění, nebo jiné škody způsobené nedodržováním bezpečnostních pokynů.

V Pasohlávkách dne 19. 12. 2016