Návštěvní řád

Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Návštěvní řád slouží na dodržování příslušných právních předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků AQUALAND MORAVIA. Každý návštěvník je povinen obeznámit se u vstupu do areálu AQUALAND MORAVIA s tímto návštěvním řádem. Uhrazením ceny vstupu návštěvník vyjadřuje výslovní souhlas s tímto návštěvním řádem a zavazuje se dodržovat tento návštěvní řád a pokyny zaměstnanců provozovatele.

I. VSTUP DO AQUALAND MORAVIA

 • 1.1 Vstup do AQUALANDU MORAVIA je možný jen během provozní doby s platnou vstupenkou - čipem (náramkové hodinky s elektronickým čipem) nebo permanentkou, kterou si návštěvník zakoupí v pokladnách u vstupu do AQUALANDU MORAVIA. Informace o systému vstupů a plateb Vám poskytnou zaměstnanci pokladny.
 • 1.2 Provozní doba AQUALANDU MORAVIA je denně od 10 hod. do 21 hod. včetně státních svátků a dnů pracovního klidu. Provozní doba jednotlivých atrakcí je stanovena provozovatelem a je uvedena u jednotlivých atrakcí. Poslední vstup do AQUALANDU MORAVIA je možný nejpozději 90 minut před ukončením provozní doby.
 • 1.3 Děti do 15 let mají vstup povolen v doprovodu osoby starší než 18 let. Doprovod je během celého pobytu v AQUALANDU MORAVIA odpovědný za dítě.
 • 1.4 Každý návštěvník získá zaplacením příslušného vstupného náramkové hodinky s elektronickým čipem, který umožňuje návštěvníkovi nejen vstup do AQUALANDU MORAVIA, ale je i prostředkem na realizaci bezhotovostních plateb za stravování a doplňkové služby v AQUALANDU MORAVIA. Každý čip má finanční limit na konzumní a na ostatní služby. Všechny doplatky nataženy na čip se hradí při odchodu v pokladnách. 
 • 1.5 Provozovatel si vyhrazuje právo omezit nebo uzavřít některé části AQUALANDU MORAVIA, resp. atrakce v případě nutné údržby nebo z objektivních důvodů (plná kapacita, špatné počasí, bouře, snížená vlhkost, viditelnost) nebo konání společensko-sportovní akce bez nároku na vrácení vstupného.
 • 1.6 Vstup do bazénů je z hygienických důvodů možný jen v plavkách.
 • 1.7 Do dětského bazénu je povolen vstup jen dětem do 6 let. Vstup dospělým osobám do dětského bazénu je zakázán kromě případu doprovodu dítěte s výškou do 100 cm.
 • 1.8 Osobám s omezenou pohyblivostí/orientací je vstup do bazénů povolen jen za stálého doprovodu zodpovědné osoby.
 • 1.9 Do AQUALANDU MORAVIA a do bazénů je zákaz vstupu zvířatům.

 

II. NÁVŠTĚVNÍ POKYNY

 • 2.1 Každý návštěvník je povinen dbát o ochranu a bezpečnost vlastního zdraví jako i o ochranu a bezpečnost ostatních.
 • 2.2 Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní hygienu a dodržovat čistotu na místech a zařízeních, které využívá.
 • 2.3 Každý návštěvník je povinen před vstupem do bazénů důkladně se umýt bez plavek s mýdlem a osprchovat se v prostorech na to určených (sprchy) a projít přes brodítka!!!
 • 2.4 Před vstupem do šaten je návštěvník povinen se zout a vstoupit jen ve vhodné koupací obuvi nebo bosí.
 • 2.5 Převlékací kabiny ve společných šatnách (venkovní převlékárny) jsou určeny na svlékání a oblékání. K uložení oblečení jsou návštěvníkům k dispozici šatní skřínky, které jsou návštěvníci povinni řádně zamknout pomocí čipu. V případě ztráty čipu bude návštěvníkovi vydán obsah skřínky jen po prokázání jeho vlastnictví k věcem uloženým ve skřínce. Návod na obsluhu šatních skříněk je uveden na skříňkách. Provozovatel neodpovídá za případné škody, které vzniknou návštěvníkovi nezamknutím skřínky.
 • 2.6 Klenoty, peníze a jiné cenné věci je návštěvník povinen uschovat v příručních trezorových skřínkách umístněných před vstupem do společných šaten. Pokud si návštěvník klenoty, peníze a jiné cenné věci neuzamkne v trezorových skřínkách, provozovatel není odpovědný za případnou škodu, která by mohla vzniknout na věcech.
 • 2.7 Předměty nalezeny v prostorech AQUALANDU MORAVIA jsou návštěvníci povinni odevzdat odpovědnému zaměstnanci tj. hlavní pokladna.
 • 2.8 Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízením a vybavením nacházejících se v AQUALANDU MORAVIA. Jsou povinni nahradit škody, které byly způsobeny jejich konáním (úmyslným nebo z nedbalosti) na majetku provozovatele nebo majetku třetích osob.
 • 2.9 Do vnitřního areálu je povolen vjezd dětských kočárků pouze s originálním obalem na kolečka, který je dodáván výrobcem kočárku. Obal na kolečka kočárku je možné zakoupit také v našem Aqua Shopu. Pokud na tyto kolečka nelze obal umístit, je nutné z hygienických důvodů kočárek odstavit v kočárkárně, kde si lze zapůjčit kočárek AQUALANDU (pokud je z kapacitních důvodů k dispozici).
 • 2.10 Při využívání atrakcí v AQUALANDU MORAVIA, (tobogány, skluzavky, "suché atrakce" např. nafukovací atrakce, dětské hrady, prolézačky atd.) je návštěvník povinen řídit se provozním řádem příslušné atrakce umístěným u atrakce, dbát o zvýšenou opatrnost a dodržovat pokyny osoby zodpovědné za atrakci. Vstup na atrakce je na vlastní odpovědnost.
 • 2.11 Návštěvníci jsou povinni v celém AQUALANDU MORAVIA dodržovat pokyny plavčíků a určeného obslužného personálu.
 • 2.12 V případě nepříznivého počasí (bouře, silný vítr) jsou návštěvníci povinni z bezpečnostních důvodů opustit bazény.
 • 2.13 V případě úrazu, poranění a nevolnosti je návštěvník povinen přivolat plavčíka za účelem ošetření, sepsání a evidování úrazu. Ošetřovna se nachází u vnitřního dětského bazénu BABY POOL. Za poranění a úrazy způsobené vlastní nedbalostí, neopatrností, nebo porušením návštěvního řádu, či provozního řádu atrakcí, provozovatel neodpovídá.
 • 2.14 Přístup a rychlost připojení přes volnou a bezplatnou Wi-Fi síť v AQUALANDU MORAVIA jsou limitovány kapacitními možnostmi příslušného technického zařízení a jsou závislé na celkové kapacitě návštěvníků AQUALANDU MORAVIA, využívajících tuto síť.

III. V AQUALANDU MORAVIA JE ZAKÁZÁNO

 • 3.1 Kouření ve vnitřních prostorech AQUALANDU MORAVIA a u bazénů.
 • 3.2 Zákaz koupání v oděvech nevhodných na koupání včetně spodního prádla. Dětem je vstup do bazénu povolen z hygienických důvodů jen v plavkách, případně v dětských plaveckých plenkách.
 • 3.3 Zákaz brát s sebou ostré předměty, jiné skleněné věci, které se můžou rozbít, a tím způsobit zranění, nebezpečné chemické a výbušné látky.
 • 3.4 Vstupovat do bazénů, na atrakce a skluzavky s jídlem nebo se žvýkačkou.
 • 3.5 Nosit do bazénů nafukovací kruhy a jiné nafukovací předměty, ploutve a tenisové míčky. Povoleny jsou jen nafukovací rukávníky a plavecké brýle.
 • 3.6 Křičet, pískat, běhat po chodnících kolem bazénů a na mokrých plochách, dělat nadměrný hluk, rušit ostatní návštěvníky, vzájemně se potápět, srážet třetí osoby, předbíhat se na atrakcích.
 • 3.7 Plavat v prostorech dojezdu na atrakcích a skluzavkách.
 • 3.8 Skákat do bazénů v celém areálu.
 • 3.9 Znečisťovat vodu a prostory AQUALANDU MORAVIA pliváním na podlahy, do bazénů, močit do bazénů, odhazovat odpadky mimo prostory na to určené a znečisťovat celý areál AQUALANDU MORAVIA.
 • 3.10 Svévolně přemísťovat lehátka, stoly, židličky, zařízení a instalovat nábytek. Ničit vybavení a zařízení a plýtvat vodou.
 • 3.11 Prát prádlo a mýt se mimo prostory na to určené.
 • 3.12 Vyžadovat od plavčíků a obslužného personálu služby odporující návštěvnímu řádu.
 • 3.13 Vstupovat do prostor vyhrazených pro obslužný personál, resp. do prostor označených zákazem vstupu nebo do prostor určených pro opačné pohlaví.
 • 3.14 Bezdůvodně volat o pomoc.
 • 3.15 Vstupovat do areálu s přenosnou ledničkou jakéhokoli typu.

IV. VYLOUČENÍ NÁVŠTĚVNÍKA Z AQUALANDU MORAVIA

 • 4.1 Z AQUALANDU MORAVIA může být vykázán návštěvník bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného, který navzdory předešlému upozornění příslušného zaměstnance provozovatele nedodržuje udělený pokyn nebo návštěvní řád, je opilý, pod vlivem drog, svým nepřiměřeným chováním ohrožuje bezpečnost ostatních návštěvníků nebo čistotu AQUALANDU MORAVIA.
 • 4.2 4.2 V případě, že návštěvník v těchto případech neopustí na vyzvání dobrovolně AQUALAND MORAVIA může provozovatel požádat o zakročení vlastní ochranu nebo příslušníky městské policie.

 

 • V. SEZNAM ATRAKCÍ V AQUALANDU MORAVIA

5.1 Seznam atrakcí 

UMÍSTĚNÍ

NÁZEV ATRAKCE

TYP ATRAKCE

DÉLKA [M]

interiér

SKY DRIVE

uzavřený tobogán

99,0

BLUE TRIO

143,0

YELLOW CRASH

94,0

MAGIC HOLE

125,0

WILD RIVER

otevřený tobogán

105,0
vodní atrakce

NIAGÁRA

proudová skluzavka

2x30,2

RACE RACE

proudová skluzavka

3x28,1

KAMIKADZE

vysokorychlostní skluzavka

29,0

SUPERCRATER

vnitřní tobogán s kruhovou nádrží

101,0

U WAVE

U rampa

63,0

exteriér

ABYSS

rodinná atrakce

110,0

BOOMERANGO

rodinná atrakce

83,6


5.2 Seznam bazénů

PROVOZ

NÁZEV BAZÉNU

POPIS

TEPLOTA VODY (°C)

MAX. HLOUBKA (M)

celoroční

 

 

NEPTUN POOL

vnitřní relaxační bazén

32

1,4

RIVIÉRA POOL

vnější relaxační bazén

32

1,4

BABY POOL

dětský bazén vnitřní

30

0,4

CALIMERO POOL

dětský bazén vnitřní

30

0,33

NIGHT SKY POOL

 

35

0,88

RELAX POOL

 

35

0,9

letní

 

 

 

 

 

 

WAVE POOL

bazén s vlnobitím

26

1,8 

FUN&SWIM POOL

bazén s atrakcemi

26

FUN – 1,25
SWIM – 1,6

BABY LAKE

dětský bazén vnější

26

0,4

wellness

 

PÁLAVA POOL

 

35

1,3

WHIRPOOL

 

35

0,9

5.3 Wellness zařízení Forum Romanum

 • Finská sauna - klasická finská sauna pro dokonalou regeneraci celého organismu.
 • Biosauna  - kombinace finské a parní sauny, která je obohacena o doplňkové atrakce a vonné esence.
 • Infrakabina  - stejné teplo jako k nám přichází ze Slunce, slouží k přirozenému prohřátí organismu před dalšími wellness aktivitami, například masážemi.
 • Tepidarium - s příjemnou teplotou okolo 35 °C slouží k mírnému prohřátí těla, k uvolnění a odpočinku mezi wellness procedurami nebo po jejich skončení.
 • Caldarium - vyznačuje se vysokou vlhkostí vzduchu a příjemným teplem, při kterém dochází k přirozené očistě organismu a pokožky.
 • Laconium - je místem pro očistnou potní lázeň, která zbaví tělo toxických látek a vrátí vám chuť a sílu do života.
 • Solná lázeň - vytváří vlhký vzduch, který je prosycen blahodárnými solnými výpary.
 • Aroma lázeň - blahodárný účinek parní lázně na vaše tělo i ducha je zvýšen obohacením páry o léčivé silice eukalyptu, mentolu a dalších přírodních látek.
 • Ledová studna - slouží k prudkému a dokonalému ochlazení těla po skončení saunové procedury.
 • Turecká lázeň – Hammam - je potěšením pro všechny smysly. Vedle klasické parní lázně zde najdete vyhřívaný kamenný stůl, který slouží k různým druhům masáží, peelingu nebo tělovým zábalům.
 • Aroma odpočívárna - místo pro odpočinek po wellness procedurách či masážích, kde se naplno rozvine jejich léčebný efekt a kde se budete cítit jako v nebi.
 • Ochlazovací bazének - pro rychlé zchlazení těla během saunové procedury a zklidnění organismu.
 • Whirlpool - relaxační bazén s vodními a vzduchovými tryskami pro kombinovanou masáž.
 • Kneippova lázeň
 • Kryokomora -  je opakem klasické sauny, ve které jsou zdraví prospěšné reakce organismu vyvolány extrémně nízkou teplotou.
 • Koupelové vany Balneo - ve speciálních vanách Balneo vám odborný personál připraví relaxační nebo léčebnou lázeň podle vašeho přání či doporučení vašeho lékaře.

VI. OBECNÉ USTANOVENÍ

 • 6.1 Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance provozovatele.
 • 6.2 Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové a informační tabule, případně jiné upozornění a nesmí je ničit, poškozovat nebo odstraňovat.
 • 6.3 Návštěvníci jsou povinni opustit AQUALAND MORAVIA do ukončení provozní doby tj.21:00 hod.
 • 6.4 Případné přání, otázky, upozornění a stížnosti je možné podat písemně do reklamační knihy, která se nachází na hlavní pokladně a ústně managerovi pokladního systému.
 • 6.5 Areál může být v určitých hodinách vyhrazen školám, společenským a sportovním organizacím. Pro tuto dobu, je ve vyhrazeném prostoru koupání, popřípadě vstup do určitých částí areálu veřejnosti zakázán.
 • 6.6 V případě nepříznivého počasí jako bouře nebo silný vítr jsou návštěvníci z bezpečnostních důvodů povinni opustit bazén. Jestliže se návštěvník rozhodne předčasně opustit areál z důvodu nepříznivého počasí, provozovatel mu není povinen uhradit vstupné, ani jiným způsobem ho odškodnit.
 • 6.7 Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nepříznivého počasí jako je déšť, bouře, silný vítr, tma, mlha, snížená viditelnost a technické příčiny upravit otevírací a zavírací dobu jednotlivých atrakcí v areálu z bezpečnostních důvodů. V případě výše uvedených skutečností, provozovatel není povinen uhradit vstupné, ani jiným způsobem návštěvníka odškodnit.
 • 6.8 Uhrazením vstupného do AQUALANDU MORAVIA uděluje návštěvník provozovateli souhlas s bezúplatným vyhotovováním obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo projevů osobní povahy. Dále návštěvník souhlasí, že výše zmíněné obrazové snímky a zvukové záznamy mohou být použity pro prezentační a komerční účely provozovatele.
 • 6.9 Vstup do Forum Romanum Wellness je povolen dětem od 15 let.
 • 6.10 Návštěvní řád nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Datum vydání:

11. 5. 2015

Provozovatel: 

ŽS REAL, a.s.

Provozní manager:

Saskia Peslarová

Sídlo společnosti:   

Pasohlávky ev č. 110

IČ:  

253 34 271

Adresa provozovny: 

AQUALAND MORAVIA Pasohlávky 110E, Pasohlávky

Související obrázky

  Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies.

  Více informací