Vzdělávací projekt ESF

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004681

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců Aqualandu Moravia

Termín realizace: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2019

Společnost ŽS REAL, a.s., provozovatel aquaparku AQUALAND MORAVIA, realizuje projekt zaměřený na zvyšování kvalifikačních předpokladů a obecných znalostí zaměstnanců aquaparku AQUALAND MORAVIA ve vazbě na strategické cíle společnosti. Navržená školení korespondují s rozvojovými plány zaměstnanců a jsou koncipovány v souladu s koncepcí jejich dlouhodobého rozvoje v organizaci. V rámci projektu bude proškoleno 85 zaměstnanců z toho 13 zaměstnanců ve věku 54+. Projektové aktivity jsou zaměřeny na jejich další profesní rozvoj.

Více informací na www.esfcr.cz.

Závěrečná zpráva k realizaci projektu

Realizace projektu splnila všechny cíle a očekávání, která byla při psaní žádosti nastavena. Vzdělávání zaměstnanců stanovené rozvojovým plánem zaměstnanců i strategickými cíli společnosti, provozovatelem Aqualandu Moravia, probíhalo v uceleném kontextu. Manažerské vzdělávání přineslo posílení dílčích kompetencí všem účastníkům seminářů, a to v takové míře, že se mnohem více podílejí na rozvoji svých podřízených, a to jak v oblasti měkkých dovedností, tak dovedností odborných. Díky vzdělávání byly zavedeny pozice mentorů – řadových zaměstnanců, kteří mají na starost zácvik a rozvoj nových kolegů. Tato aktivita je nesmírně cenná především v letní sezóně, kdy se tým zaměstnanců pracujících na HPP více jak zdvojnásobí o sezónní brigádníky.

Pravidelné odborné vzdělávání kvitovali zaměstnanci ekonomického, personálního, marketingového i IT oddělení. 

Samostatnou kapitolou pak bylo vzdělávání jazykové, kdy mohli zaměstnanci „obnovit“ nebo rozšířit své dovednosti v anglickém i německém jazyce. Zaměstnavatel pak na tuto aktivitu napojil i systém hodnocení zaměstnanců – příplatek za jazykovou odbornost.

Díky projektu se podařilo získat kvalifikaci plavčíkům – a to již podle nových standardů NSZ.

Další odborné vzdělávání technologů posílilo a upevnilo jejich odborné kompetence potřebné pro jejich práci.

Jak z výše uvedeného vyplývá, vzdělávací projekt přinesl samá pozitiva a vyplatilo se v plné míře, byť někdy s určitými obtížemi plánování (s ohledem na návštěvnost v určitá období).

Společnost již na některé vzdělávání navazuje rozšířenou nabídkou kurzů – osobnostní rozvoj, odborné vzdělávání, financovanou zcela z vlastních zdrojů.

 

Váš email zpracováváme dle pravidel GDPR po dobu 5 let.Souhlas můžete XXXXXXXXXXXXX kdykoli odvolat. Informace na: gdpr@aqualand-moravia.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací