Vzdělávací projekt ESF

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004681

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců Aqualandu Moravia

Termín realizace: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2019

Společnost ŽS REAL, a.s., provozovatel aquaparku AQUALAND MORAVIA, realizuje projekt zaměřený na zvyšování kvalifikačních předpokladů a obecných znalostí zaměstnanců aquaparku AQUALAND MORAVIA ve vazbě na strategické cíle společnosti. Navržená školení korespondují s rozvojovými plány zaměstnanců a jsou koncipovány v souladu s koncepcí jejich dlouhodobého rozvoje v organizaci. V rámci projektu bude proškoleno 85 zaměstnanců z toho 13 zaměstnanců ve věku 54+. Projektové aktivity jsou zaměřeny na jejich další profesní rozvoj.

Více informací na www.esfcr.cz.

Váš email zpracováváme dle pravidel GDPR po dobu 5 let.Souhlas můžete XXXXXXXXXXXXX kdykoli odvolat. Informace na: gdpr@aqualand-moravia.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací