default

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Dopravní síť IDS JMK

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje zahrnuje celé území a všechny obyvatele Jihomoravského kraje. Na území obsluhovaném IDS JMK se mohou všichni cestující přepravovat za stejných podmínek řídících se Tarifem a Smluvními přepravními podmínkami IDS JMK. Mohou cestovat všemi tramvajovými, trolejbusovými a autobusovými linkami zahrnutými do IDS JMK a všemi osobními a spěšnými vlaky a vybranými rychlíky v tarifně zaintegrovaných úsecích tratí Českých drah.

WWW.IDSJMK.CZ