default

Modrý hroch

Nadační fond Modrý hroch je nezisková organizace založená v roce 2005 ve spolupráci s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, která patří mezi osm největších traumatologických center v České republice a její spádové území zahrnuje celou jižní a střední Moravu.

Nadační fond Modrý hroch pomáhákonkrétním dětem po těžkých úrazech, ale stará se také o dětské pacienty přímo v nemocnici, a to například v rámci zábavných programů a volnočasových aktivit. 

Již několik let pořádá fond pravidelná výtvarná odpoledne pro dětské pacienty, kdy děti malují tzv. enkaustikou (malování horkým voskem na křídový papír) zajímavé obrazy. Fond uspořádal již několik výstav v rámci celé České republiky a prodejem dětských obrazů bylo získáno více než 350 tisíc korun na další podporu dětí po úrazech.

Prioritním cílem nadačního fondu je kromě materiální pomoci v podobě nových nadstandardních přístrojů, lůžek a vybavení pro volný čas, také rozšíření možnosti společné hospitalizace rodičů s dětmi.

Na Klinice dětské chirurgie, ortopedie FN Brno byly vybudovány nové „pokoje pro matku a dítě“, které umožňují společnou hospitalizaci nemocných dětí a jejich příbuzných.

Byla zakoupena nová pojízdná polohovací lůžka a noční stolky na všechna oddělení kliniky jednotky intenzivní péče za více než 1 milion korun. Zajímavým projektem je například rekonstrukce jednoho oddělení na „Nemocnici u Modrého hrocha“, které umožňuje rodičům společnou hospitalizaci s jejich dítětem po akutním úrazu. Součástí nemocnice je tedy pobyt v samostatně vybaveném pokoji pro rodiče a dítě, instruktážní místnost s modely a postupy operace, seminář pro hospitalizované rodiče o prevenci dětských úrazů, zábavné povídání pro děti o předcházení úrazů apod.

Další prostředky věnuje nadační fond do osvěty a prevence dětských úrazů mezi širokou veřejnost.

„Sám jsem byl již několikrát zraněn, takže si uvědomuju, že být zdravý je to úplně nejdůležitější a že je to přednější než úspěchy ve sportu. Proto jsem rád, že toto své přesvědčení můžu vyjádřit právě prostřednictvím spolupráce s Modrým hrochem.“

Ondřej Bank
Patron nadace, bývalý reprezentant České republiky v alpském lyžování

Jedním z důležitých cílů je podpora jednotlivých dětských pacientů po těžkých úrazech a pomoc při jejich návratu do běžného i sportovního života. Nadační fond pomohl již několika desítkám dětí v rámci poúrazové léčby.

Novým projektem je dlouhodobá podpora dětí zaregistrovaných ve Svazu handicapovaných lyžařů.

Modrý hroch se finančně podílí na výrobě speciální monoski pro děti, které i přes svůj handicap chtějí lyžovat.

Svou pomoc rozšiřuje fond také do dalších měst a nemocnic v rámci celé České republiky.

Nadační fond Modrý hroch získal od svého vzniku již více než 30 milionů koruna velké díky patří především všem dárcům a dobrovolníkům, bez jejichž podpory a pomoci by nemohl nadační fond své cíle uskutečňovat.

„Úraz je nejčastějším důvodem hospitalizace dětí a toho, aby lékaře děti navštívily…bez finančních příspěvků by jistě péče o zraněné dítě byla stejně účinná i kvalitní, ale s přispěním Nadačního fondu Modrý hroch se dítěti stůně řekněme pohodlněji…“

prof. MUDr. Ladislav Plánka Ph.D.
Přednosta Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno