default

Návštěvnické centrum Mušov

Brána do Římské říše

Vstupte na místa, kde před téměř 2000 lety tábořili slavní římští legionáři císaře Marca Aurelia.
Návštěvnické centrum pro Vás na úpatí archeologického naleziště a kulturní památky Hradisko u Mušova vybudoval
a provozuje Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., za finanční podpory Akademie věd ČR. V moderní budově Návštěvnického centra jsou multimediálními prezentacemi i tradičními vitrínami s archeologickými nálezy představeny historické okolnosti budování římské pevnosti na Hradisku u Mušova a archeologické stopy působení Římanů na našem území. Prohlídka Návštěvnického centra Vám umožní lépe poznat a pochopit dobu, kdy na jih Moravy pronikly římské legie, a území místních germánských Markomanů se ocitlo na prahu začlenění do Římské říše. Čeká Vás široká škála forem prezentací včetně atraktivních filmů, hologramu, rekonstruovaného legionáře
a různých tematických her
. Z Návštěvnického centra se můžete vydat na naučnou stezku „Mušov – Brána do Římské říše“, která vás provede po místech nejvýznamnějších archeologických objevů na Hradisku. Na ni navazuje naučná stezka „Germáni před branami Římské říše“, po níž dojdete k místu objevu slavného knížecího hrobu
u Mušova a rozsáhlého germánského sídliště z doby římské na okraji dnešních Pasohlávek.