default

Společnost pro ranou péči

Kdo jsme Společnost pro ranou péči (SPRP, z.s.) je nestátní nezisková organizace s působností v 10 krajích ČR. Od roku 1990 poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým či kombinovaným postižením.

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI (SPRP, Z.S.) 

Služby rané péče poskytujeme prostřednictvím středisek rané péče. Aqualand Moravia podporuje středisko rané péče v Brně, které pečuje o 130 rodin.

NAŠE POSLÁNÍ

„Společnost pro ranou péči poskytuje odbornou pomoc a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem. Provázíme rodiny v obtížné životní situaci a usilujeme o to, aby mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí.“

JAK POMÁHÁME

Naší hlavní činností jsou terénní služby pro rodiny v jejich přirozeném prostředí – jezdíme do rodin domů na pravidelné konzultace. Pravidelně navštěvujeme rodiny a poskytujeme podporu, poradenství a provázení. Pracujeme přímo s dítětem, doporučujeme vhodné pomůcky a ukazujeme rodičům, jak si správně s dětmi hrát, aby je rozvíjeli. Nasloucháme rodičům a podporujeme je v nelehké životní situaci. Náplň konzultace vychází ze stávajícího zdravotního stavu dítěte a z aktuálních potřeb rodiny. Při přijímání nových klientů provádíme odborné funkční vyšetření zraku pomocí specializovaných testů a postupů.

Kromě konzultací v rodině poskytujeme tyto další služby: doprovázíme rodinu na jednání u lékařů, na úřady a do předškolního zařízení, zapůjčujeme vhodné pomůcky a hračky, zprostředkujeme kontakty na další odborníky nebo na další rodiny v obdobné situaci apod.

Naším cílem je také umožnit našim klientským rodinám společná setkávání a zapojit je do běžného života v jejich regionu. Pořádáme pravidelná setkání – kluby rodičů, kde mají rodiny možnost sdílet své zážitky a zkušenosti.

KLUB RODIČŮ V AQUALANDU MORAVIA 19.6.2017

V pondělí 19.6. proběhl nevšední klub rodičů v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách na jižní Moravě. 

Velkorysou nabídku na volný vstup do světa vodních atrakcí využilo 12 rodin, které si pobyt báječně užily: malé děti měly dostatek času prozkoumat dětské bazénky a brouzdaliště a jejich starší sourozenci zažili adrenalin na tobogánech nebo U-rampě. Rodiny měly také možnost využít zdarma ukázkové lekce plavání, které pro ně Středisko rané péče Brno připravilo ve spolupráci s lektorkou paní Nicol Matalovou. Přes počáteční nejistotu a strach z hluboké vody si nakonec všechny děti dovádění s veselými pomůckami užily.

Všechny rodiny odjížděly z vodního ráje plné radosti ze společných zážitků a vděčné za tuto příležitost. Velký dík patří řediteli Aqualandu panu Petru Pavlackému, který návštěvu rodin umožnil, paní Markové z oddělení marketingu za koordinaci akce, pracovníkům sekce gastro za vynikající oběd a všem dalším zaměstnancům, kteří se rodinám s úsměvem věnovali, pokud bylo potřeba.

Děkujeme a věříme, že to tento výlet do báječného vodního světa nebyl pro naše rodiny poslední J

KONTAKTY

Středisko rané péče SPRP, pobočka Brno
Nerudova 7, 602 00 Brno
Tel.: 541 236 743, 777 234 034
e-mail: brno@ranapece.cz